vrijdag 9 mei 2014

Punt 28 Voorheen Campman

U ziet aan de Zuidzijde van de Rijksweg 225 nog de kastanjebomen en berkenbomen die zijn overgebleven van de tuin en parkeerplaats van het voormalige hotel Campman. Hotel Campman is in 1986, dus na de aanleg van de Rijksweg 225, door Parenco opgekocht en is in 1987 verplaatst naar de Hartenseweg.
Op de foto links zie je dezelfde groep berkenbomen en de kastanjeboom als die op onderstaande zwart-wit foto bij de terrasjes tussen de parkeerplaats en het restaurant.
Ook de rij kastanjebomen die achter (ten Zuiden van) het hotel-restaurant Campman stond (rechts op de eerste zwart-wit foto), staat er nog steeds.
Aan de hoge Noordkant tegenover Campman stond tot ca 1923 het RK (Waterstaat) kerkje. Het huidige bakstenen huis op Rijksweg Nr. 193 (links op de foto) was destijds de woning van de familie Campman en staat op de voormalige begraafplaats van het RK Kerkje. Rechts achterop op de foto stond het Hotel Campman.


Hotel Campman op de Kruising van de N225 en de Bokkedijk/Dorpsstraat,
tussen 1973 en 1987. Foto 150 Jaar Campman
Artikel uit De Gelderlander van 20-08-2004
Vijf generaties in de horeca Door ERIC WIJNACKER150 jaar Campman: van koninklijke gasten via schilder Theophile de Bock tot De Dolle Instuivers. Allemaal kwamen ze bij bekende Renkumse horecafamilie over de vloer. Familiebedrijven worden een steeds schaarser goed in Nederland. Het is bijzonder dat in Renkum de familie Campman al precies anderhalve eeuw lang een horecabedrijf runt. Vijf generaties gastheerschap, steeds naadloos overgegaan van vader op zoon. Dat zal Henricus Campman niet hebben durven dromen toen hij in 1854 een herberg en stalhouderij overnam langs de postkoetsroute tussen Arnhem en Wageningen in Renkum. Die uitspanning kreeg een bijzondere impuls toen koning Willem de Derde en koningin Emma pal tegenover Campman hun zomerpaleis Oranje Nassau's Oord lieten bouwen. Paul Campman: "Ik geloof niet dat er leden van de koninklijke familie bij ons overnacht hebben, maar we kregen er wel gasten van. Logés voor wie geen plaats was in het paleis overnachtten vaak bij mijn voorouders. Er stond dan steevast een schildknaap op wacht, dag en nacht."In die 150 jaar heeft Campman wel meer beroemde gasten over de vloer gehad, tot talrijke ministers en boerenvoorman Wien van den Brink aan toe. Een zeer goede gast was de beroemde schilder Theophile de Bock, die in Renkum de impuls gaf voor de bekende schildersschool Pictura Veluvensis. Een oud kasboek geeft aan dat hij vaak bij Campman verbleef, vaak samen met andere schilders. Zo betaalde hij in augustus 1901 een destijds kapitale maandrekening van 444 gulden. "En je kon toen uitgebreid dineren voor een gulden per persoon en oude klare kostte minder dan een dubbeltje. Theophile was daar niet zuinig mee." De Bock voldeed zijn rekeningen altijd contant. Paul Campman: "Je hoort wel eens dat schilders betaalden met een schilderij, maar die heb ik niet in ons familiebezit aangetroffen. Misschien wel jammer, achteraf.".....In 1989 verhuisde Campman vanaf de oude locatie naar het huidige terrein aan de Hartenseweg.
Hotel Campman rond 1900. U kijkt richting Wageningen.
Het laatste huis is Huize Redichem. Foto 150 jaar Campman
Tot begin 20e eeuw hebben ten Westen van Campman ook nog 2 huizen gestaan, evenals Campman aan de Zuidzijde van de weg. Het meest westelijk stond "Huize Redichem" waar o.a. de familie Reijmer, een steenfabrikant heeft gewoond. De man op de foto lijkt erheen te lopen, midden over straat.
Tegenover hotel Campman het witte gebouw dat bekend stond als Café 
Beekhuizen tot de afbraak voor de aanleg van de N225 in 1973
Ongeveer tezelfder tijd genomen is deze foto die de overkant van de straat laat zien. Dit witte gebouw is nog bij veel Renkumers bekend als Café Beekhuizen.
In de BIBLIOGRAFIE VAN DE GEMEENTE RENKUM (Versie 2007) Deel III G.H. Maassen en T. Wijnstekers vinden we nog enkele interessante gegevens:
Renkumse Courant 28-01-1905 “Renkum: Verkoop herenhuis (pension) met achterhuis, schuurtje, tuin en boomgaard Rijksstraatweg (naast R.K.Kerk) ged. Eigenaar Leijgraaff." en  : “Verkoop 2 arbeiderswoningen met erf en tuin Molenbeek ged.(verhuurd G.Stroux/G. de Vries. Eigenaar Leijgraaff." Vier weken later staat in de RC van 25-02-1905: "Opbrengst f 5.698,--. Eigenaar R.K. Gemeente (dhr. Campman)". De RK kerk heeft dus buurman's grond gekocht. In 1920 slaagde het kerkbestuur in de aankoop van veel meer grond aan de Oostelijk kant van het dorp en opende daar een grote nieuwe kerk in 1923. In 1905 leek de RK parochie dus al op zoek naar uitbreiding... zou je zeggen...maar een week later stond in de RC van 04-03-1905: “Renkum: Verkoop pastorie met tuin tussen tuin Hotel Campman en villa Redichem...Eigenaar R.K.Kerkbestuur." en in de Oosterbeekse courant van diezelfde datum stond ook de naam van die pastorie: "Renkum: Verkoop pastorie(TondanoIND)....". Het werd dus geen uitbreiding (de kavels waren ongeveer even groot), maar wel een aaneengesloten grondeigendom als resultaat. De eigendommen van de RK kerk waren in beweging en Frans Campman was én de buurman en de vertegenwoordiger van de RK Kerk in deze koop en verkoop.


We menen te weten dat de koster van de R.K kerk in Tondano woonde en de pastoor in de grote pastorie op Dorpsstraat 160. Dat gebouw is groter dan de RK kerk destijds….

Geen opmerkingen:

Een reactie posten